-->

Utførte jobber. Større prosjekt.Utbygging av Alstahaug kommunes vannverk.

Bygging av Sandness Barnehage FSO.

Bygging av veien til Helgelandsbrua.

Bygging av Bodø flyterminal.

Sjona.