-->

Dette er Alsten Maskinstasjon AS.

Alsten Maskinstasjon AS i Sandnessjøen ble etablert som entrepenørselskap
den 1. april 1981. Virksomheten driver tradisjonell entreprisevirksomhet
innen feltet maskin og anleggsteknisk arbeid.

Hovedvekten ligger på spregningsarbeid og tomtearbeid, hvor V.A.-anlegg
står sentralt.

Alsten Maskinstasjon AS har en moderne maskinpark - godt tilpasset de
oppdrag virksomheten påtar seg.
Hele maskinparken er av nyere dato, og det foretas kontinuerlig utskiftninger
i denne.

Alsten Maskinstasjon AS står ofte som hovedentrepenør på større oppdrag,
og påtar seg selvfølgelig også underentrepriser der dett er aktuelt.


Målsetting.

Alsten Maskinstasjon AS har satt seg som mål å overholde ethvert
myndighets- og kundekrav, samtidig
som lover og forskrifter innenfor HMS- sektoren skal overholdes og brukes
som verktøy for å fremme helse, miljø og sikkerhet blant virksomhetens faglige
kvalifiserte medarbeidere.Link til Enhets registret.