-->

Anlegg under utføring.Ny Oljebase på Horvnese.